Paradise Cove Resort
Yasawa Islands
, Fiji
NZ 0800449944|USA (800)9106975|AUST 61(2)83171638
UK 44(20)86109660

Personvern

Personvern

I henhold til Privacy Act 1993 du kan til enhver tid tilgang og endre din personlige informasjon eller abonnerer tjenester. Vi vil ikke avsløre noen personlig informasjon til noen utenforstående part. Du vil motta oppdaterte nyhetsbrev og promoer som er registrert i vår database via tikkende alternativet tilgjengelig.