Paradise Cove Resort
Yasawa Islands
, Fiji
NZ 0800449944|USA (800)9106975|AUST 61(2)83171638
UK 44(20)86109660

Privacy Policy

Privacybeleid

In overeenstemming met de Privacy Act 1993 mag u op elk gewenst moment toegang tot uw persoonlijke gegevens of onderschreven diensten veranderen. We zullen geen persoonlijke gegevens aan een externe partij bekend te maken. U zult bijgewerkt nieuwsbrieven en promo's te ontvangen als geregistreerd in onze database via het aanvinken van de optie beschikbaar is.

Privacy Policy

In accordance with the Privacy Act 1993 you may at any time access and change your personal information or subscribed services. We will not disclose any personal details to any outside party. You will receive updated newsletters and promos as registered on our database via ticking the option available.