Paradise Cove Resort
Yasawa Islands
, Fiji
NZ (3) 4429998 or 0800449944
USA(800)9106975|UK(20)86109660|AUST(02)83171638

Privacy Policy

Privacy Policy

I overensstemmelse med Privacy Act 1993 du kan til enhver tid få adgang til og ændre dine personlige oplysninger eller abonnerer tjenester. Vi vil ikke afsløre nogen personlige oplysninger til nogen ekstern part. Du vil modtage opdaterede nyhedsbreve og promotions som registreret i vores database via tikkende den mulighed.